ระบบการจัดการ Stock และ ใบเสร็จ

  การจัดการใบแจ้งหนี้และการจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติโซลูชั่นสำหรับองค์กรขนาดเล็กและธุรกิจระดับองค์กร เต็มไปด้วยคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีหลายซอฟต์แวร์ที่ให้บริการอยู่ แต่ซอฟต์แวร์บางมาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆและการออกแบบที่ดี แต่ที่เป็นปัญหาหลักที่พวกเขากลายเป็นปัญหาในการใช้งาน ดังนั้นการตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทำธุรกรรมอย่างไม่จำกจำกัด โดยไม่มีปัญหาใด ๆ มากวนใจซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมากที่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ต่างๆได้โดยง่าย รองรับการใช้งานแบบภาษาไทยและสามารถทำงานบนระบบออนไลน์ได้

•ใช้งานง่าย -ใช้เวลาเพียง 15นาทีสาหรับผู้ใช้มือใหม่
•เหมาะสาหรับลูกค้าประจาและ Walk-in ในทางเดียวกันหรือไม่ต้องลงทะเบียนลูกค้า
•การบริหารจัดการสต็อกสินค้าอัตโนมัติอัจฉริยะกับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
•สต็อกสินค้าการแจ้งเตือนบนแดชบอร์ด
•ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายรายเดือนสาหรับการขายรายได้ค่าใช้จ่ายและจานวนใบแจ้งหนี้
• การเชื่อมต่อกับระบบ SMS และ E-mail
•ธนาคารบันทึกการทาธุรกรรมหลายบัญชีในสถานที่เดียว
•ส่งออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าและรายงานการขายไปยังไฟล์ Excel
•การจัดการพนักงานง่ายที่มีระดับการทางาน: ฝ่ายขาย, ผู้จัดการ, เจ้าของกิจการ
•จัดการฐานข้อมูลขั้นสูง: ด้วยการสารองข้อมูลเรียกคืนและดาวน์โหลด
•การตั้งค่าง่ายตัวเลือกสาหรับการเรียกเก็บเงิน (Invoice, ใบเสร็จรับเงินและใบเสนอราคา) ข้อตกลงและใบแจ้งหนี้คานาหน้า
•สามารถเปลี่ยนโลโก้บริษัทเอวได้ตามความต้องการ
 
การเรียกเก็บเงิน
•สร้างใบแจ้งหนี้, คาคมและใบเสร็จรับเงินซื้อ
•ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจา
•สี่สถานะ: การชาระเงินเนื่องจากรอดาเนินการยกเลิก
•ต่อรายการส่วนลดแบนหรือใน%
•เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, Paypalและบัตรชาระเงิน
•ตัวเลือกที่รวมภาษีและสิทธิพิเศษ
•การแจ้งเตือนการชาระเงินชาระเงินบางส่วน
•การเชื่อมโยงการขายไปยังบัญชีธนาคาร

 
รายได้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
•ติดตามค่าใช้จ่ายรายได้
•รายงานรายได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน
•กาหนดเป้าหมายรายเดือน: การขายรายได้ค่าใช้จ่าย
•ธนาคารประวัติหลายบัญชีในที่เดียว


 

ข้อมูลและการรายงาน

•ติดตามรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและการขายประจาปี
•ตามรายงานการซื้อของลูกค้า
•รายงานยอดขายของพนักงาน
•ข้อมูลการส่งออกรายงานเพื่อ excel ไฟล์

 

จุดเด่น และ ไฮไลท์

•รองรับการใช้งานแบบภาษาไทย
•ที่กาหนดเองสัญลักษณ์สกุลเงิน
•รูปแบบเงินหลาย
•รูปแบบวันที่หลาย ๆ
•เขตเวลาที่กาหนดเอง
•เงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่กาหนดเองและการเรียกเก็บเงินหมายเหตุท้าย

•การจัดการเป็นขั้นลาดับขั้นในตาแหน่ง
•ใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงิน
•สรุปยอดเงินของแต่ละเดือน
•เพิ่มบันทึก

 

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก 

ID Line :friendlysoftpro

 

 

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์