องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ทั่วไปที่ควรมี

องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ทั่วไปที่ควรมีที่จะมีเว็บเพจเป็นตัวแสดงหน้าต่างๆของเว็บไซต์ เว็บเพจ หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นโดยในรูปแบบของ html หรือโปรแกรมการสร้างเว็บโดยเฉพาะ หรือจะเรียกง่ายๆว่าหน้าของเว็บไซต์ต่างๆ โดยจะมีการออกแบบเว็บไซต์ก่อนการนำมาตัดระบบด้วยโปรแกรมเฉพาะ  ที่จะแสดงผลได้จากเว็บบราวเซอร์ เว็บไซต์ต้องติดตั้งในเว็บ Sever เพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีชื่อโดเมนเนมที่ง่ายต่อการจดจำอีกด้วย

องค์ประกอบทั่วไปที่ควรมีในเว็บเพจได้แก่

1. หน้าหลักหรือหน้าแรก

2.ชื่อของเว็บเพจ

3. เกี่ยวกับเรา หรือ ประวัติผู้จัดทำ

4. การเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บไซต์เพื่อลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ

5. ชื่อโดเมนเว็บไซต์ หรือ การแสดงที่อยู่ของเว็บ

6. การสงวนลิขสิทธิ์รูปแบบของเว็บไซต์

7. สถานที่ติดต่อของเจ้าของเว็บไซต์

8. การกำหนดบราวเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชม

9. ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือที่รู้จักโดยทั่วกันคือ responsive  

แต่สุดท้ายอย่าลืมขนาดของ Sever ที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้การใช้งานมีประสฺธิภาพมากขึ้นค่ะ

องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ทั่วไปที่ควรมี

เว็บเพจ หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นโดยในรูปแบบของ html หรือโปรแกรมการสร้างเว็บโดยเฉพาะ หรือจะเรียกง่ายๆว่าหน้าของเว็บไซต์ต่างๆ ที่จะแสดงผลได้จากเว็บบราวเซอร์ เว็บไซต์ต้องติดตั้งในเว็บ Sever เพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีชื่อโดเมนเนมที่ง่ายต่อการจดจำอีกด้วย

องค์ประกอบทั่วไปที่ควรมีในเว็บเพจ

1. หน้าหลักหรือหน้าแรก

2.ชื่อของเว็บเพจ

3. เกี่ยวกับเรา หรือ ประวัติผู้จัดทำ

4. การเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บไซต์เพื่อลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ

5. ชื่อโดเมนเว็บไซต์ หรือ การแสดงที่อยู่ของเว็บ

6. การสงวนลิขสิทธิ์รูปแบบของเว็บไซต์

7. สถานที่ติดต่อของเจ้าของเว็บไซต์

8. การกำหนดบราวเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชม

9. ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือที่รู้จักโดยทั่วกันคือ responsive  

แต่สุดท้ายอย่าลืมขนาดของ Sever ที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้การใช้งานมีประสฺธิภาพมากขึ้นค่ะ

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์