การใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารจากเว็บไซต์ทั่วไปในปัจจุบัน

               หลังจากที่มีการให้จดชื่อเว็บไซต์ที่เป็น .XYZ ในราคาที่ถูกแล้ว ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจจำนวนมากแต่ได้มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่หวังจะนำชื่อเว็บไซต์ใหม่ที่ได้จดแล้วตรงกับชื่อเว็บไซต์ขนาดใหญ่เพื่อหวังผลประโยชน์แฝงต่างๆ หรือ ผู้ที่ต้องการสร้างกระแสข่าวสารในทางที่ผิด และได้จำชื่อเว็บไซต์ไปตรงกับเว็บไซต์สำนักข่าวแห่งหนึ่ง แต่เป็น .XYZ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการรับรู้ความสารต่างๆบนโลกออนไลน์ ต่างๆอย่างมากมายและยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานข่าวอีกด้วย ถึงแม้จะมีการใช้นามสกุลเว็บไซต์ต่างกันอย่างไรก็ตาม ดังนั้นการรับรู้ข่าวสารบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันนั้น ต้องมีการใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ

 

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์