การใช้งานเว็บไซต์ของแต่ละ เจเนอเรชั่น

 
  1. กลุ่ม Generation X (เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522)

ในยุดนั้นได้เริ่มมีเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเข้ามาอย่างแพร่หลาย ที่ชอบใช้งานอะไรง่ายๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการใช้เว็บไซต์ของคนในยุคนี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาเยอะๆในหน้าแรก ไม่ค่อยเน้นที่การออกแบบหน้าเว็บไซต์มากนักเช่น http://www.ce-pra.com/ ที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเนื้อหาซะส่วนใหญ่

  1. กลุ่ม Generation Y (เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2540)

เป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งการเติบโตก็มาพร้อมกับนักพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของคนในยุคนี้จะผสมผสานกันมากเพราะเป็นช่วงรอยต่อของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รูปแบบเว็บไซต์ในยุดนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นจะเน้นการออกแบบซะส่วนใหญ่จะเน้นหน้าตาของเว็บไซต์ก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการใช้งาน

  1. กลุ่ม Generation Z (เกิดในปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป)

เป็นยุคที่เทคโนโลยีเริ่มหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อมาแข่งขันกันก็เช่นเดียวกับเว็บไซต์ย่อมมีลูกเล่นๆต่างๆ เพิ่มเข้ามามีการเน้นพูดคุยบนเว็บไซต์ได้เลย แต่ก็จะเน้นการออกแบบซะส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน และ ในยุคนี้เริ่มมีเว็บไซต์ที่เป็น Social network ที่เป็นการพูดคุยกับเพื่อนและสามารถออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ได้โดยตัวเอง

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์