ชื่อโดเมน (Domain Name)

          ชื่อโดเมน  หรือ Domain Name หมายถึง ชื่อหรือที่อยู่ของเว็บไซต์ในการระบุตัวตนเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้นเพื่อไปค้นหาในระบบโดเมน “เนมซีสเทม” เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เพื่อเป็นการระบุตัวตนของผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ หรือที่ตั้งของ Sever นั่นเอง และชื่อโดเมนนั้นยาวได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษรโดยที่ชื่อโดนเมนสามารถจดชื่อซ้ำกันได้ แต่ต้องนามสกุลแตกต่างกันไป เช่น www.เว็บไซต์.com สามารถจดได้แต่ต้องมีการใช้นามสกุลอื่นๆ  www.เว็บไซต์.net เป็นต้น

แล้วถ้าเราไม่จดชื่อโดเมน (Domain Name) ของเว็บไซต์ไม่ต้องจดได้ไหม ?

  • คำตอบ คือ สามารถทำได้ครับแต่ชื่อเว็บไซต์ของเราจะยากต่อการจดจำมาก เพราะชื่อเว็บไซต์ของเราจะแสดงเป็นเลขไอพีที่มีการทำการ Upload ข้อมูลของ sever ลงไป แต่เพื่อเป็นการให้ง่ายต่อการจดจำชื่อเว็บไซต์จึงนิยมจดชื่อโดเมนโดยมีการใช้ชื่อที่จำง่าย ชื่อบริษัท หรือชื่อที่สั้นๆ เป็นต้น ดังนั้นการสร้างเว็บไซต์ ควรจะมีชื่อโดเมนไว้ดีกว่าครับ

         

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์