วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์นะครับ

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นจำนวนมากเพราะปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายผู้คนใช้กันมากขึ้นขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นั้น ต้องมีขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การวางแผน เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดขอบเขตของเว็บไซต์ และ ทำการรวบรวมข้อมูลขององค์ประกอบต่างๆที่จะใช้ในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นของการสร้างเว็บ จะเป็นการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บและพื้นที่ในการติดตั้งเว็บ โดยมีการคำนึงถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการทำเว็บไซต์ด้วย

2. การออกแบบเว็บไซต์ เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มาเป็นรูปภาพโดยการนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาเพื่อจัดทำเนื้อหาและเชื่อมโยง ข้อกำหนดคุณลักษณะต่างๆที่จะต้องใช้ บนเว็บไซต์เพื่อให้มีรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการในการใช้ลูกเล่นต่างๆ บนเว็บไซต์

3. การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการออกแบบ โดยขั้นตอนนี้จะเน้นที่การตกแต่งเพิ่มเติมเว็บไซต์ และเพิ่มเครื่องมือต่างๆ และการใส่ลูกเล่นลงไป โดยการใช้ ภาษาทางโปรแกรมเมอร์ต่างๆ เช่น HTML5, CSS เป็นต้น มาใช้ในการตัดระบบ

4. การติดตั้ง คือขั้นตอนที่จะนำเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นไปติดตั้งที่เว็บไซต์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลต่างๆไปยัง server เพื่อให้สามารถแสดงผลบนอินเตอร์เน็ตได้ หรือเรียกว่าการ uploadซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องทำทุกครั้งที่เมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จ รวมไปถึงการจดชื่อเว็บไซต์ด้วย

5. การบำรุงรักษา เป็นขั้นตอนในการติดตามผลการติดตั้ง ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือต้องปรับปรุงเพิ่มเติม หรืออาจเรียกว่าเป็นการ updateเว็บไซต์ก็ได้
ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ๆ หนึ่งเลยก็ว่าได้ 

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์