สิทธิบัตร : รู้ไว้ก่อนไม่เสียหาย ก่อนจะโดนฟ้องไม่รู้ตัว

   สิทธิบัตรคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางความคิดในการรออกแบบหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการรออกแบบหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม

 และ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 142 เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร แทนที่จะต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ

ที่มาข่าว : http://hilight.kapook.com/view/136647
Apple ยอมความถูกฟ้องละเมิดสิทธิบัตร “Siri” แพ้แค่25 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
                แต่ถ้าเราไม่มีนักพัฒนาอย่าง Apple ที่ต้องการนำเอาระบบ Siri เข้ามาใช้งานบนสมาร์ทโฟนและมีการพัฒนาต่อยอดของระบบที่ให้สามารถใช้งานและสั่งการได้จริง บนระบบปฏิบัติการ IOS อาจจะทำให้ในปัจจุบันเรายังไม่ได้ใช้ระบบการสั่งการนี้ก็เป็นไปได้ แต่เนื่องด้วย Apple มีการพัฒนาระบบนี้มาเพื่อต่อยอดทาทางธุรกิจ หรือ เพื่อเพิ่มยอดขายทางการตลาด โดยไม่มีการสืบค้นสิทธิบัตร ที่มาที่ไปของต้นแบบของระบบ Siri นี้จึงทำให้ไม่ได้มีการขอมาพัฒนาจึงได้เกิดการฟ้องร้องขึ้นอย่างที่เห็น

แหล่งตรวจสอบสิทธิบัตรเบื้องต้น

  • www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=307
  • http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

ติดต่อเรา / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอก แบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์